Projekt Insikt

Projekt Insikt är ett pilotprojekt som syftar till att öka användarinvolveringen samt kunskapen om tjänstedesign i samordningsförbundens arbete i Värmland/Dalsland. 

Strategin för pilotprojektet är att använda tjänstedesign som metod och låta medarbetare från Finsam Värmland/Dalslands 6 förbund utgöra arbetsgrupp, och på detta sätt lära genom att göra. 

Målgrupp för projektet är personer som parterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland samt kommuner)  definierar som ”arbetshindrade av sociala skäl”. 

Målet med pilotprojektet är att identifiera vad ”rätt stöd” är för målgruppen, samt öka förmågan hos parterna att använda tjänstedesign som metod för ökad användarinvolvering i förbundens arbete. 

Projektet fortsätter med olika testmiljöer år 2019 utifrån det arbete som gjorts i de 11 delprojekten. Projektledare Elina Svensson kommer i det nya uppdraget ha hjälp av designern Olga Sabirova Höjerström.

 

För mer information:

Elina Svensson, ExperioLab Landstinget i Värmland

elina.svensson@liv.se

 

 

Läs mer på Finsam Värmland.