Projekt Omställning

Sjukskrivningarna har under den senaste femårsperioden ökat kraftigt, främst inom psykiatriska diagnoser vilka särskilt drabbar kvinnor som arbetar i den offentliga sektorn med nära kontakt med individer.  I Värmland finns totalt ca 5 000 personer sjukskrivna.

Samtidigt finns en stark arbetsmarknad med svårigheter att tillgodose arbetsgivares behov av viss arbetskraft. I flera av den offentliga sektorns yrkesgrupper är det brist på arbetskraft. Många har en yrkesutbildning och kompetens som för tillfället inte kan användas i arbetslivet då vissa inte kommer kunna återgå i ordinarie arbetsuppgifter och riskerar långa sjukskrivningsperioder. 

Syfte med projektet är att förstå vad som påverkar återgången i arbete under en sjukskrivningsperiod. Genom kunskap om hinder och drivkrafter, skapa strukturer hos samhällsaktörer som underlättar återgången i arbete där förmåga och kompetens tas tillvara, inom de yrken där arbetskraftsbristen är stor.

Målet är att fler värmlänningar snabbare återgår i arbete samt att Arbetsgivare får arbetskraft med rätt kompetens.

Projektet har skickat in sin Esf-ansökan på 30,5 Mkr. Deltagande arbetsgivare är: Region Värmland, Försäkringskassan samt kommunerna Karlstad, Kristinehamn, Säffle, Eda och Filipstad.

Regiion Värmland är projektägare och förbunden i Värmland/Dal finns med i den tänkta styrgruppen. Beslut i partnerskap 10 april.

 

För mer information

Carl Hast, projektledare

010-1126003

carl.hast@forsakringskassan.se

http://www.finsamvarmland.com/projekt-omstallning/