Möjligheter med Finsam

Förbunden i Värmland/Dal inbjöd alla ledamöter, tillsammans med parternas ägare, till en heldag i Finsams tecken. Dryga femtiotalet personer deltog. Dagen leddes av Fredrik Larsson, Regionråd.  
"Möjligheter inom Finsam" föredrogs, på ett föredömligt sätt, av Ola Persson, Samordningsförbunden Delta Hisingen. Därefter fick politikerna insyn i arbetet i de förbunds-gemensamma projekten Insikt och Omställning, där metoden tjänstedesign innebär möjligheter att lösa rätt problem innan vi löser problemet rätt.

Henrik Svensson, utvecklingsdirektör RV, beskrev den ansökan om medel som 17 januari lämnats in till Socialfonden. Området är kompetensutveckling till arbetsgivare utifrån långtidssjukskrivnas syn på hinder och möjligheter för återgång i arbete.