Samverkan i Värmland

I Värmland finns idag sex samordningsförbund. Samspelet, Fryksdalens samordningsförbund, Klarälvdalens Samordningsförbund, Östra Värmlands samordningsförbund och BÅDESÅ arbetar tillsammans med Arvika- Eda samordningsförbund under paraply Finsam Värmland-Dalsland. Under 2019 har två gemensamma projekt avslutats.

 

Projekt Omställning och projekt Insikt finns beskrivet i rapporter på vår gemensamma hemsida www.finsamvarmland.com

 

Ett stort ESF-projekt är ett av resultaten från arbete. Vill du veta mer om ExperioWorklab gå in på Region Värmlands hemsida