Aktiviteter

Fryksdalens samordningsförbund har beslutat att ställa in två föreläsningar med Åsa Kadowaki, 13 mars 2020

Anledningen till beslutet är att minimera risken att sprida det nya Coronaviruset.

Håller vi på att göra livet till en sjukdom” med Åsa Kadowaki,

Leg läkare, specialist i psykiatri, Leg KBT-psykoterapeut.

Jag har börjat förstå allt mer att vi alla blandar ihop det medicinska med det relationella samt idén om att man slipper ansvar när "det är synd om en" eller man "inte mår bra".

 

 

Nätverk - Tjänstedesign

Tjänstedesign, som metod har visat sig ha en mycket positiv effekt både på strukturell- och på individnivå varför Fryksdalens samordningsförbund har valt att processledaren i Navet fortsatt har ett delat ansvar för ”Nätverk tjänstedesign” i Värmland/Dal, tillsammans med projektledare i förbunden Samspelet och BÅDESÅ. 

De tre processledarna har det övergripande ansvaret för att nätverket genomför regelbundna möten över året med syfte att behålla nuvarande kompetens inom tjänstedesign samt sprida kunskap till övriga förbund. 

 


Samverkan i Värmland

I Värmland finns idag sex samordningsförbund. Samspelet, Fryksdalens samordningsförbund, Klarälvdalens Samordningsförbund, Östra Värmlands samordningsförbund och BÅDESÅ arbetar tillsammans med Arvika- Eda samordningsförbund under paraply Finsam Värmland-Dalsland. Under 2019 har två gemensamma projekt avslutats.

 

Projekt Omställning och projekt Insikt finns beskrivet i rapporter på vår gemensamma hemsida www.finsamvarmland.com

 

Ett stort ESF-projekt är ett av resultaten från arbete. Vill du veta mer om ExperioWorklab gå in på Region Värmlands hemsida

 


Projekt NAVET

Målsättning

Det övergripande målet med projekt Navet är att bidra till effektivare resursutnyttjande av samhällets samlade resurser samt öka antalet personer som erhåller arbete och kommer ut på arbetsmarknaden. Detta innebär samhällsnytta samtidigt som vi förenklar för individen.

 

Genom att bryta en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden, påbörja en personlig utvecklings- och lärprocess som genom individuell planering och individuella insatser leder till att deltagarna blir anställbara på arbetsmarknaden. Viktigt att Navets deltagare lär sig att se sig själv som en duglig person med resurser och möjligheter. 

Det är stora samhällsekonomiska vinster när en person blir anställningsbar och börjar bidra till välfärden.

 

Projekt NAVET skapar förutsättningar för kvalitativa utredningar i reella miljöer för deltagare/medborgare som är i behov av social och arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Arbetssätt och metoder

Under 2021 kommer fortsatt befintliga resurser inom arbetsmarknadsenheterna/avdelningarna för arbetsprövning, praktik och andra insatser att användas. Även arbetsgivare på ”öppna” marknaden kommer att vara aktuella när behov och möjlighet finns. De metoder som används i huvudsak inom Navet är Supported Employment och Tjänstedesign.

 

Verksamheten kommer fortsatt under 2021 att påverkas av den pågående Coronapandemin. Personalen i projektet kommer liksom föregående år (då pandemin startade) att använda sig av befintlig teknik, digitala kanaler och försöker att skapa ”säkra” fysiska möten så långt möjligt.

 

För mer information:

Stefan Fredriksson, processledare

 

070-5455312

stefan.fredriksson@torsby.se

 

Ann-Marie Berg, förbundschef

ann-marie.berg@arbetsformedlare

 

Checklisa remiss till Navet 

Navet broschyr