Foto: Oskars Sylwan

Välkommen att kontakta oss

 

Förbundschef för Fryksdalens Samordningsförbund är:

 

Ann-Marie Berg

Telefon: 010 - 486 12 39

E-post: ann-marie.berg@arbetsformedlingen.se

 

Ordförande:

Tommy Olsson

Telefon: 072-275 89 10

E-post: tommy.olsson@politiker.torsby.se

 

Postadress

Box 170

686 24 Sunne 

 

När det gäller kontaktuppgifter till förbundets finansierade insatser hänvisar vi till

den kontaktinformation som finns under fliken Insatser/Projekt.