Foto: Steady Hand Co.

Om förbundet

Vår uppgift som samordningsförbund är att verka för att medborgare får stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Fryksdalens samordningsförbunds ägare och medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Kil, Sunne och Torsby.

Vi arbetar tillsammans för jämställdhet och alla människors lika värde. Vi har tilltro till människors förmåga och respekterar och drar nytta av varandras olikheter/styrkor. Vi har tilltro till att alla vill och kan med rätt stöd. Vi har tilltro att tillsammans gör vi skillnad!