Foto: Juan Davila

Styrelsen

Fryksdalens Samordningsförbund
Org. Nr 222 000-2550

Box 170
686 24 Sunne

ann-marie.berg@arbetsformedlingen.se

Ordförande:
Tommy Olsson, Torsby Kommun 


tommy.olsson@torby.se

Vice ordförande:
Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen


bjorn.eriksson@arbetsformedlingen.se

Förbundschef:
Ann-Marie Berg 

 

Sekreterare:

Carolina Gunnarsson

 

ann-marie.berg@arbetsformedlingen.se 

010-486 12 39

 

caroline.gunnarsson@torsby.se

Arbetsformedlingen:
Björn Eriksson
Ersättare:

Kajsa Fredin

 

bjorn.eriksson@arbetsformedlingen.se

 

kajsa.fredin@arbetsformedlingen.se

Sunne kommun:
Åsa Waldenström

Ersättare:

Sophie Janulf

 

asa.olsson@sunne.se


sophie.i.janulf@sunne.se

Kils kommun:
Anders Johansson

Ersättare:

Magnus Nilsson

 

anders.johansson@kil.se

 

magnus.nilsson30@yahoo.se

Region Värmland:
Linda Johansson
Ersättare:
Ann-Katrin Gyllsten


linda.johansson3@regionvarmland.se

 

ann-katrin.gyllsten@karlstad.se 

Försäkringskassan:
Pernilla Mattsson
Ersättare:
Erika Karlsson


pernilla.mattsson@forsakringskassan.se
 

erika.karlsson@forsakringskassan.se

Torsby Kommun:
Tommy Olsson
Ersättare:

Peter Jonsson


tommy.olsson@torsby.se

peter.jonsson@torsby.se