Tjänstedesign Finsam, en strukturell insats

I denna insats jobbar vi tillsammans alla samordningsförbunden i Värmland och norra Dalsland.

Mesta informationen finns på  www.finsamvarmland.com

 

Design – att medvetet utforma något så att det skapar värde och upplevs funktionellt och attraktivt för den eller de som skall använda det som vi utformar.

 

Tjänstedesign säkerställer ett tydligt användarperspektiv

Användare är kund/patient/brukare/medborgare och personal, dvs de som tillsammans använder och utför de värdeskapande aktiviteter som tillsammans bildar en tjänsteleverans

Tjänstedesign handlar om:

 

  • Att fokusera på behov, snarare än lösningar.
  • Att skapa insikter, snarare än antagande.
  • Att ha fokus på verkligheten, snarare än verksamheten.
  • Att testa, snarare än diskutera.

 

Tanken med Tjänstedesign Finsam är att mellan parterna (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunerna och Landstinget) kunna synliggöra de ytor där samverkan fungerar mindre bra

Värdet för dem vi är till för (medborgare i behov av samordnad rehabilitering) är utgångspunkten. Vad är värdet för dem? Inte vad parterna tror är värdet.

 

Projektledare

Elina Svensson   elina.svensson@liv.se

073-343 40 43