Projekt NAVET

Individprojekt Navet

Kontaktuppgifter:

Stefan Fredriksson, Processledare

Mobil: 070 - 545 53 12

E-post: stefan.fredriksson@torsby.se

Postadress: Torsby Kommun, Arbetsmarknadsavdelningen, 685 80 Torsby

 

Vem kan delta i Navets verksamhet?

Navet är till för dig som bor i Torsby, Kil eller Sunne kommun och av någon anledning har varit utan arbete en längre tid. Det kan vara på grund av; psykisk eller fysisk ohälsa, tidigare missbruk eller att du kanske aldrig har haft ett arbete, eller saknar betyg från skolan och är i behov av samordnad rehabilitering från flera myndigheter. 

 

Du ska vara motiverad att göra en förändring samt redo att följa en planering för att nå dina mål och delmål.

 

Vad kommer vi att göra när du skrivs in i Navet?

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt så kommer vi att göra en kartläggning av dina tidigare erfarenheter och styrkor. Vi gör en individuellt anpassad planering för hur du ska kunna nå dina delmål på resan mot slutmålet som kan vara egen försörjning eller studier. Vi är angelägna om att planeringen utformas utifrån dina styrkor, önskemål och intressen. Vi kommer regelbundet att träffas för uppföljningar för att se att stegförflyttningen går mot målet.

                                                                                                                 

Vi kan erbjuda dig arbetsträningsplatser i alla våra tre kommuner, Torsby, Kil och Sunne, där det finns handledare på plats för dig som deltagare. 

 

Hur gör jag för att delta i Navet?

Du tar kontakt med din handläggare, behandlare eller kontaktperson hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Hälso och Sjukvården/Region Värmland eller kommunerna Torsby, Sunne och Kil (socialtjänsten/IFO). Du och din handläggare gör då en ansökan om att delta i Navet och någon av oss handledare kommer att kontakta din handläggare för ett första möte med berörda parter. 

 

Kontaktuppgifter Navet

Navet broschyr