Projekt NAVET

Det övergripande målet med projekt Navet är att bidra till effektivare resursutnyttjande av samhällets samlade resurser samt öka antalet personer som erhåller arbete och kommer ut på arbetsmarknaden. Detta innebär samhällsnytta samtidigt som vi förenklar för individen.

Genom att bryta en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden, påbörja en personlig utvecklings- och lärprocess som genom individuell planering och individuella insatser leder till att deltagarna blir anställbara på arbetsmarknaden. Viktigt att Navets deltagare lär sig att se sig själv som en duglig person med resurser och

möjligheter. Det är stora samhällsekonomiska vinster när en person blir anställningsbar och börjar bidra till välfärden.

Projekt NAVET skapar förutsättningar för kvalitativa utredningar i reella miljöer för deltagare/medborgare som är i behov av social och arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Arbetssätt och metoder

Under 2019 kommer fortsatt befintliga resurser inom arbetsmarknadsenheterna/avdelningarna för arbetsprövning, praktik och andra insatser att användas. Även arbetsgivare på ”öppna” marknaden kommer att vara aktuella när behov och möjlighet finns. De metoder som används i huvudsak inom Navet är Supported Employment och Tjänstedesign.

 

För mer information:

Stefan Fredriksson, processledare

070-5455312

stefan.fredriksson@torsby.se

 

Ann-Marie Berg, förbundschef

ann-marie.berg@arbetsformedlare