Nätverk - Tjänstedesign

Tjänstedesign, som metod har visat sig ha en mycket positiv effekt både på strukturell- och på individnivå varför Fryksdalens samordningsförbund har valt att processledaren i Navet fortsatt har ett delat ansvar för ”Nätverk tjänstedesign” i Värmland/Dal, tillsammans med projektledare i förbunden Samspelet och BÅDESÅ. 

De tre processledarna har det övergripande ansvaret för att nätverket genomför regelbundna möten över året med syfte att behålla nuvarande kompetens inom tjänstedesign samt sprida kunskap till övriga förbund.